Case‎ > ‎

HTC Flyer Case


 Bao da cao cấp cho HTC Flyer       300.000đ
 Bút cảm ứng Scribe                       650.000đ
Bao da cao cấp
Giá: 300.000đ
Sản xuất bởi Fujitsu
Hoàn toàn giống bút HTC Scribe
Tương thích với HTC Flyer
Giá hấp dẫn: chỉ 650.000đ (chỉ bằng 1/3 giá 80$ của bút HTC Scribe)Comments