Hàng đang bán


Quý khách nhanh chóng gọi điện đến số 0977.57.07.04 để mua hàng, xin cảm ơn.

Plantronics Discovery 975


Tai nghe Bluetooth
Số lượng: 2
MSRP: $129.99
Giá bán: 1.990.000 VND

Plantronics Discovery 925
Tai nghe Bluetooth
Số lượng: 2 vàng + 2 hồng + 2 trắng
MSRP: $149.95
Giá bán: 1.790.000 VND

Plantronics Discovery 650E


Tai nghe Bluetooth
Số lượng: 5
MSRP: $129.95
Giá bán: 790.000 VND
Comments