Sản phẩm của Asus


Bản 8GB:      5.990.000đ
Bản 16GB:    6.690.000đ10.500.000đ
     6.700.000đ 
 Asus Transformer Pad TF300 10"1 32GB WiFi

11.500.000đ      10.300.000

Comments