Sản phẩm của Google


Bản 8GB:      5.990.000đ
Bản 16GB:    6.690.000đ


 


Comments