Những ứng dụng cần cài khi bắt đầu sử dụng Android


(*) Nếu đang xem trang web này trên thiết bị Android, bạn chỉ cần chạm vào link tiêu đề ứng dụng để cài đặt.

Ứng dụng quản lý file

1. ES File Explorer

2. DropBox
    Dropbox giúp cho việc đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần đăng ký tài khỏan, sau đó cài đặt Dropbox lên các thiết bị mà bạn muốn đồng bộ như smartphone, tablet, laptop, desktop. Và như vậy bạn có thể truy cập vào dữ liệu của mình khi đang dùng bất kỳ thiết bị nào. Ngay cả khi không có thiết bị nào, bạn cũng có thể truy cập dữ liệu qua website dropbox.com.
Comments