Những ứng dụng từ điển hay trên Android1. Color DictColor Dict là một ứng dụng từ điển hay trên Android. Một điểm cộng rất đáng chú ý là Color Dict có thể sử dụng các file dữ liệu từ điển của Star Dict, một ứng dụng từ điển nổi tiếng cho máy tính.

Sau khi cài đặt ứng dụng, các bạn còn cần phải cài đặt các từ điển cần thiết cho Color Dict. Có hai cách để cài đặt từ điển:

Cách 1: Sau khi mở ứng dụng Color Dict, nhấn nút Download Dictionary và sau đó chọn từ điển cần cài đặt. Khi cài đặt từ điển, một ứng dụng tương ứng sẽ được cài đặt vào máy của bạn, bạn chỉ việc mở ứng dụng đó lên và nó sẽ tự động download dữ liệu từ điển vào Color Dict.

Cách 2: Download các file dữ liệu từ điển, và chép vào thư mục dictdata trên thẻ nhớ. Rất nhiều từ điển tiếng Việt các loại có ở đây. Bạn chọn từ điển mình cần và download về dưới dạng file zip. Sau khi giải nén sẽ có được 3 file dict, idx, ifo. Bạn cần chép cả 3 file này vào thư mục dictdata trên thẻ nhớ. Sau đó Color Dict sẽ tự động load các file dữ liệu này.


Comments