Tổng hợp game cho Android

1. Asphanlt 6


Part 1: http://www.mediafire.com/?2hkdqx7oj2ud58n
Part 2: http://www.mediafire.com/?uzleycr26vv5kzt
Part 3: http://www.mediafire.com/?p6j9iwijmyb6hwu
Part 4: http://www.mediafire.com/?zs151o8la5b8wlc
Link APK: http://www.mediafire.com/?szozn3k2mwj1fk6

2. BackStab v1.0.4

Part 1: http://www.mediafire.com/?kigoyhwqrar3w80
Part 2: http://www.mediafire.com/?ldtzu325blkdx0q
Part 3: http://www.mediafire.com/?adp84a4onny1k1v
Part 4: http://www.mediafire.com/?30cgmzsmy0e0a3y
Link APK: http://www.mediafire.com/?i3igpx6grozo1fr

3. Modern Combat v1.0.2

Part 1: http://www.mediafire.com/?8ii7pdep0mwds3f
Part 2: http://www.mediafire.com/?cn7adweqwisk186
Link APK: http://www.mediafire.com/?c8lbw4970ili3p0

4. Fast & Furious 5
Part 1:http://www.mediafire.com/?xeom9fd0quojj7g
Part 2: http://www.mediafire.com/?c42a7c84ry8s7z6
Part 3: http://www.mediafire.com/?cnl3qx545i4duyl
Part 4: http://www.mediafire.com/?d7itjy5r3354x2h
Part 5: http://www.mediafire.com/?52m2asqvskg4t02
Link APK: http://www.mediafire.com/?nna3okadanqajb4

5. N.O.V.A 2
Part 1:http://www.mediafire.com/?75t33covxj9bbap
Part 2: http://www.mediafire.com/?ule29a993mrckyi
Part 3: http://www.mediafire.com/?2dncaqbz0z3bi6x
Link APK: http://www.mediafire.com/?jdz0kk4ixk5fa63

6. GT Racing Motor Academy HD v3.2.8
Part 1:http://www.mediafire.com/?q93jxj4ik2r4ba2
Part 2: http://www.mediafire.com/?7ixx0u23tpvjjp3
Link APK: http://www.mediafire.com/?hqm879ok219z5b9

7. Brothers In Arms 2 Global Front HD v1.0.1

Part 1: http://www.mediafire.com/?1m1tpure0wbclbc
Part 2: http://www.mediafire.com/?tjhbl9azjuujqb1
Link APK: http://www.mediafire.com/?1xlnvb1ctembzro

8. James Cameron's Avatar HD v1.0.1
Data:http://www.mediafire.com/?4q455adse75w09q
APK: http://www.mediafire.com/?ysbrxbj77wep9ja

9. Spiderman Total Mayhem HD v1.0.2
Part 1:http://www.mediafire.com/?sgbii5p9cae4968
Part 2: http://www.mediafire.com/?4qgmrrxce6k5fjf
Link APK: http://www.mediafire.com/?2pctokr7f35t3xx

10. Tom Clancy's Splinter Cell Conviction HD v1.0.0
Part 1:http://www.mediafire.com/?e68p2u8ub5otyb5
Part 2: http://www.mediafire.com/?r0mpt6m77ib69tp
Link APK: http://www.mediafire.com/?ecdvjgs769o0oxj

11. Assassin's Creed™ Altaïr's Chronicles HD v1.0.2


Part 1: http://www.mediafire.com/?6wzi1p17ey04xzt
Part 2: http://www.mediafire.com/?wrru9ba53exbr0g
Link APK: http://www.mediafire.com/?8kxu7kc095emfkd

12. 9MM

Part 1:http://www.mediafire.com/?ixc0t8eg5n1roee
Part 2: http://www.mediafire.com/?of4o4abbmib86n8
Part 3: http://www.mediafire.com/?dcksfv4d1mtuh66
Part 4: http://www.mediafire.com/?ypc5ig9axtahuu8
Part 5: http://www.mediafire.com/?p3sb87g9ggukdgl
Part 6: http://www.mediafire.com/?6lt9aljgld5wmsu
Link APK: http://www.mediafire.com/?zhnwkqa4inxz271

13. Gangstar Miami Vindication HD v1.0.0
Data:http://www.mediafire.com/?8qut2116xlewktm
Link APK: http://www.mediafire.com/?0w9e9biovzlh6pa

14. Dungeon Hunter v1.0.2
Data:http://www.mediafire.com/?bca10rb1p77pysm
Link APK: http://www.mediafire.com/?86y0woh6nufexme

15. Hero Of Sparta v1.0.3

Data:http://www.mediafire.com/?1nxn1m1mbdybjtt
Link APK: http://www.mediafire.com/?nce70uht0900nft

16. Shrek Karting v3.1.1
Data:http://www.mediafire.com/?e4c409p5b1v9v2e
Link APK: http://www.mediafire.com/?z1yxcmaidgdx0tt

17. Let's Golf 2 v1.0.3
Data:http://www.mediafire.com/?wwxyur22e07ytz5
Link APK: http://www.mediafire.com/?h73jz80ofb65f8z

18. Real Football 2011 v3.0.9
Part 1:http://www.mediafire.com/?jdx29k1az4tvqvw
Part 2: http://www.mediafire.com/?han4k862872zn3k
Part 3: http://www.mediafire.com/?znz058ooxqpi7ww
Link APK: http://www.mediafire.com/?lwz42zr7r0xqcp7

19. Starfront Collision HD v1.0.0
Part 1:http://www.mediafire.com/?fdb3xbd4ma57g07
Part 2: http://www.mediafire.com/?vvj47nqmtbys4hi
Part 3: http://www.mediafire.com/?8gg3v6bnaa6391k
Part 4: http://www.mediafire.com/?31s8ohe9fti6aaq
Link APK: http://www.mediafire.com/?b76c30bf43j1w7g

20. Dungeon Hunter 2 HD 1.0.0 Part 1:http://www.mediafire.com/?krgdhlvk0vee0v1
Part 2: http://www.mediafire.com/?wjkqqem7297dwz1
Part 3: http://www.mediafire.com/?3qbh09jcx76tqba
Link APK: http://www.mediafire.com/?utksu05124nqcd4

21. Eternal Legacy HD v1.0.0
Part 1: http://www.mediafire.com/?421eigc723711a4
Part 2: http://www.mediafire.com/?1do35wqycaa32oa
Part 3: http://www.mediafire.com/?m4bii8du76ii10e
Link APK: http://www.mediafire.com/?p4cmd4qbappdeev

22. Let's Golf 3 HD v.1.0.0

Part 01: http://www.mediafire.com/?6n4no98acefh69i
Part 02: http://www.mediafire.com/?m4z2e4r1qe4b64w
Part 03: http://www.mediafire.com/?bvrhhkmjcflqbid
Part 04: http://www.mediafire.com/?8ix52pqmavfo5nn
Part 05: http://www.mediafire.com/?9u4l1uoc5j992o1
Link APK: http://www.mediafire.com/?p1xk21r8x8hneby

23. The Adventures of Tintin HD v.1.0.5 (Data copy vào máy theo đường dẫn sdcard/Android/data/)

Part 01: http://www.mediafire.com/?napus748nykcoag
Part 02: http://www.mediafire.com/?h93zjeotrbb72m7
Part 03: http://www.mediafire.com/?gknsy9o0eh2kdm6
Part 04: http://www.mediafire.com/?nhvnj1h53grwhci
Link APK: http://www.mediafire.com/?77s66zbfeiiwryr

24. Modern Combat 3

Chú ý: Đây chỉ là data - Còn file APK các bạn tự tìm nhé - Data các bạn để vào đường dẫn:/sdcard/Android/data/
Part 01: http://www.mediafire.com/download.php?i288sjvhb3cdjxf
Part 02: http://www.mediafire.com/download.php?t4i9xr9ais6tp4k
Part 03: http://www.mediafire.com/download.php?o4jluab2c1w4329
Part 04: http://www.mediafire.com/download.php?nhw8pc0rikzivz3
Part 05: http://www.mediafire.com/download.php?939y81s7jcbr4m3

25. Nova 1

Chú ý: Data để vào thẻ nhớ (Kg phải Sdcard) theo đường dẫn: Sdcard/external_sd/Gl
Data: http://www.mediafire.com/download.php?9ra52722hv4y6a8
Link APK: http://www.mediafire.com/download.php?s7aa6387m3gn83p

N
guồn: tinh te.
Comments