Kết nối WiFi và sử dụng trình duyệt web của Kindle Touch

Kết nối WiFi bằng Kindle Touch

    Kindle Touch được trang bị chip WiFi để truy cập mạng và tải sách từ các dịch vụ của Amazon. Để sử dụng WiFi trên Kindle Touch các bạn làm theo hướng dẫn sau:
        + Từ màn hình chính chọn Menu -> Turn On Wireless
        + Sau đó từ màn hình chính bạn chọn Menu -> Wi-Fi Networks. Bạn sẽ thấy một danh sách các mạng WiFi xung quanh.

        + Chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối. Xong. Sau khi kết nối thành công bạn sẽ thấy chữ Wi-Fi và cột sóng ở ở phía trên chuyển sang màu trắng.
        + Khi không sử dụng WiFi bạn nên tắt đi để tiết kiệm pin, bạn chỉ cần vào Menu -> Turn Off Wireless

Sử dụng trình duyệt web của Kindle Touch

        Có một điều khá đặc biệt đó là Kindle Touch được trang bị một trình duyệt Web, mục đích chính là để khách hàng mua các nội dung của Amazon. Tuy nhiên nếu bạn muốn đọc báo hoặc làm một số việc đơn giản thì trình duyệt của Kindle Touch cũng có thể đáp ứng ở mức tạm chấp nhận được

        Để sử dụng trình duyệt bạn trở về màn hình chính, vào Menu -> Experimental -> Web Browser

Comments