Root Nook Color

Chuẩn bị

     Đầu tiên phải chắc chắn version hiện tại của firmware trên máy của bạn thấp hơn 1.4.3. Vì phương pháp này hiện tại chưa root được cho firmware 1.4.3. Bạn làm theo hướng dẫn ở đây để biết firmware hiện tại của máy bạn là bao nhiêu.

     Để root bạn cần tạo một thẻ nhớ khởi động, vì vậy bạn nên chuẩn bị một thẻ nhớ dung lượng lớn hơn 1GB và một đầu đọc thẻ nhớ.

     Tiếp theo bạn download một số file sau:

Tạo thẻ nhớ khởi động

  • Bạn làm theo hướng dẫn để ghi file 1gb_clockwork-3.2.0.1-eyeballer.img đã download ở trên ra thẻ nhớ. Sau khi hòan tất, đừng vội rút thẻ nhớ ra nhé vì bạn còn cần chép một số file nữa.
  • Bạn chép file manualnooter-5.02.19.zip lên thẻ nhớ.

Root

  • Tắt Nook bằng cách nhấn và giữ nút Power, sau đó chọn Power Off.
  • Nhét thẻ nhớ vào Nook, sau đó nhấn và giữ nút Power để khởi động.
  • Nook Color sẽ khởi động vào CWM Recovery trên thẻ nhớ. Bạn chú ý các thao tác: Dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển lên xuống, nút N để chọn, và nút Power để quay lại màn hình chính.
  • Trong CWM Recovery, chọn "Install zip from sdcard" và "Choose zip from sdcard", sau đó chọn file manualnooter-5.02.19.zip.
  • Sau đó quay lại màn hình chính của CWM Recovery, chọn Reboot system now để khởi động lại máy.
  • Chúc mừng bạn! Vậy là bạn đã root thành công Nook Color.

UnRoot - Đưa máy về lại trạng thái ban đầu

     Bạn nhấn nút N, chọn Settings, chọn Device Info và chọn Deregister and Erase Your Device. Máy bạn sẽ được reset về trạng thái ban đầu khi chưa root.

Comments