Sửa lỗi kết nối ADB trên Windows với Nook Tablet / Nook Color

I. Download và cài đặt Android SDK

 1. Download Android SDK phiên bản mới nhất (android-sdk_r08-windows.zip, chú ý là chỉ download file zip chứ không phải file exe) và giải nén vào ổ đĩa C:\ được thư mục android-sdk-windows
  • Vào thư mục C:\android-sdk-windows\ và chạy file 'SDK Manager.exe'. Chọn 'Accept All', click 'Install' và chờ quá trình cài đặt hoàn tất.
 2. Bước này sẽ giúp cho quá trình sử dụng ADB được dễ dàng hơn.
   1. Start > Right-Click Computer > Properties > Advanced > Environment Variables
   2. Ở phần 'System Variables', tìm 'Path' và double click vào nó
   3. Thêm  ;C:\android-sdk-windows\platform-tools;C:\android-sdk-windows\tools vào cuối phần  'Variable Value'.

II. Sửa USB Driver

 1. Download NookColor Windows ADB USB driver ở đây.
  • Giải nén được thư mục usb_driver  và chép vào thư mục C:\android-sdk-windows\
 2. Download Windows_adb_usb_dot_android.zip và giải nén được thư mục .android
  • Windows XP: Chép thư mục .android vào C:\Documents and Settings\<username của bạn>\.
  • Windows Vista\7: Chép thư mục .android vào C:\Users\<username của bạn>\

III. Kết nối Nook và cài drivers

 1. Mở Device Manager.
  • Start > Run > devmgmt.msc > Enter.
 2. Cắm NookColor vào máy tính và mở khóa màn hình trên Nook.
 3. Trong Device Manager: tìm NookColor.
   1. Right-Click lên NookColor > Update Driver > Browse my computer > Let me pick > Have Disk
   2. Copy C:\android-sdk-windows\usb_driver vào phần "Copy manufacturers files from:" 
   3. Nhấn OK.
   4. Rút cáp USB ra khỏi máy tính và kết nối lại Nook vào máy tính. Nếu trong Device Manager không còn thấy NookColor nữa thì có khả năng bạn đã thành công.

IV. Kiểm tra để chắc chắn mọi thứ đã hoạt động tốt

 1. Start > Run > cmd > Enter. Cửa sổ Command Promt sẽ hiện ra, bạn lần lượt gõ vào các lệnh dưới đây:
  • cd\
  • cd android-sdk-windows\platform-tools
  • adb kill-server
  • adb devices
 2. Nếu bạn thấy các dòng sau trên màn hình thì chắc chắn bạn đã thành công. Dãy số 123456789101232 chính là số serial của Nook.
  * daemon not running. starting it now on port 5037 *
  * daemon started successfully *
  List of devices attached 
  123456789101232	device

*) Nếu vẫn không thành công, bạn hãy thử cách khác ở đây.
Comments