Tablet & eReader‎ > ‎

iPad 4 (with Retina Display)Apple iPad 4 (with Retina Display)

Wi-Fi, 9"4 Retina Display
16GB: 10.590.000đ

Còn hàng.
Thế hệ mới nhất của gia đình iPad sẽ khiến bạn phải kinh ngạc với tốc độ xử lý vượt trội.
Comments